Timp rămas până la extragere

Days
Hours
Minutes
Seconds

Îți punem la încercare imaginația!

Astăzi se împlinesc 174 de ani de la transmiterea primului mesaj în alfabetul Morse.

Născut în 1791, Samuel Finley Morse inventatorul alfabetului al cărui nume îl poartă (Morse), reușise la acea vreme să uimească prin invențiile sale. În anul 1844 Samuel Morse realizează primul telegraf electric cu care creează legătura telegrafică între Washington și Baltimore.

Astăzi lucrurile stau altfel; tehnologia de care beneficiem ne permite să avem legatura cu oricine, oricând de oriunde.

Astfel, dorim să desfășurăm un concurs ce pune la bătaie creativitatea și originalitatea participanților.

Ce trebuie să faci?

Lasă un comentariu postării folosindu-te de alfabetul morse (http://mattfedder.com/blog/ham/MorseTranslater), și lasă-ne pe noi sau pe alții să deslușească ceea ce ai comentat, iar primele 3 comentarii cu cele mai multe like-uri vor fi premiate în funcție de locul ocupant. Și nu în ultimul rând, un LIKE paginii noastre de Facebook.

Premii

 • 30 % Reducere pentru o aplicație mobilă iOS sau Android

sau

 • GRATUIT servicii complete de Branding/Rebranding
 • 1 produs la alegere din “Shop-ul” nostru în valoare de până la 238 Euro cu TVA inclus.
 • 10 % Reducere la orice produs/ serviciu achiziționat, valabil pentru toți concurenții, excluse sunt persoanele ce s-au clasat în primele 3 locuri.

Calendar

 • Perioada înscrierilor
 • Desemnarea câștigătorilor
 • Acordarea premiilor pe platforma de socializare Facebook

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK

“Amazing Soft îți testează creativitatea

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „Amazing Soft îți testează creativitatea” este compania AMAZING SOFT SRL-D, persoana juridica romana, cu sediul in Str Ale. Socului Nr.2, Bloc 12, Etaj 1, Scara 1. Ap. 8, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/150/2016, CUI RO35387202, reprezentata prin Chera Cristian Laurentiu in calitate de administrator, denumita in continuare „Organizator”. 

Concursul „Amazing Soft îți testează creativitatea” (denumit in continuare „Concurs”) se va desfasura la nivel national, in perioada 24 mai – 31 mai 2018, in conformitate cu prezentul Regulament (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligatia  de  a  anunta  publicul  in  mod  oficial,  in  aceeasi  maniera  in  care  a  fost  facuta  si informarea initiala.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Participantii se pot inscrie in Concurs in perioada 24 mai – 31 mai 2018, pe pagina de Facebook a companiei Amazing Soft, http://www.facebook.com/AmazingSoft.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezentate in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa  angajati  ai  Organizatorului  si  ai  celorlalte  companii  implicate  in  aceasta  actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor Regulamentului. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.Dreptul de participare la Concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale. Pentru a se inscrie in Concurs, participantii trebuie sa detina un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume/prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator, va puteti crea un cont nou, la adresa:  https://facebook.com.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in Concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul se desfasoara doar online, pe pagina Facebook Amazing Soft.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs, astfel:

 1. Intra pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/AmazingSoft ;
 2. Lasa un comentariu creativ în codul morse postării;
 3. Like paginii de Facebook Amazing Soft;
 4. In concurs sunt eligibile toate persoanele, incepand cu data de 24 mai 2018, care respectă criteriile de mai sus.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda în total 3 premii principale,iar restul participantilor vor beneficia de un voucher cu 10% reducere pentru oricare din produsele sau serviciile noastre, pentru concursul desfasurat in perioada 24 mai – 31 mai 2018,  constand in:

Locul 1 (la alegere):

 • 30 % Reducere pentru o aplicație mobilă iOS sau Android

sau

 • GRATUIT servicii complete de Branding/Rebranding

Locul 2:

Locul 3:

 • Un produs la alegere din magazinul nostru în valoare de până la 238 Euro cu TVA inclus.

Premiu de participare:

 • 10 % Reducere la orice produs /serviciu achiziționat, valabil pentru toți concurenții, excluse sunt persoanele ce s-au clasat în primele 3 locuri.

Voucherele au o valabilitate de 6 luni, de la data desemnării câștigătorilor!

Premiile au o valoare totala de aproximativ 47000 RON + TVA / 10.000 EURO

Premiile vor fi livrate castigatorilor de catre organizator. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu un  alt  premiu  si  nici  nu  se  poate  acorda  contravaloarea  lor  in  bani.  In  cazul  refuzului potentialului castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc.), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform Regulamentului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a redistribui premiul.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Câștigatorii care s-au înscris, vor fi desemnați în data de 1 iunie 2018. Comentariile cu cele mai multe like-uri vor fi desemnate câștigatore, după cum urmează locul 1, 2 și 3.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA SI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorilor li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in data de 1 iunie 2018. In cazul in care castigatorii nu raspund in termen de 72 de ore la notificarile Organizatorului sau nu trimit documentele sau detaliile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda primei rezerve extrase pentru premiul respectiv. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el. La receptionarea premiului fiecare castigator trebuie sa semneze procesul de predare-primire a premiului.

Premiul va fi distribuit numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 31 mai 2018, ora 23:59 si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit si poate fi accesat de pe pagina Facebook „Amazing Soft”, in sectiunea Notes. Prin inscrierea in Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze Regulamentului. Orice modificari ale Regulamentului vor fi comunicate pe pagina de Facebook „Amazing Soft”.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa declare impozitul pe veniturile obtinute din premii de catre castigatori, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acesta fiind in sarcina persoanei castigatoare. Participantilor in Concurs nu le sunt impuse  niciun  fel  de  cheltuieli  directe  sau  indirecte  suplimentare,  cu  exceptia  cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea tarifelor telefonice normale pentru aflarea modalitatilor de intrare in posesia premiilor sau pentru obtinerea detaliilor suplimentare privind Regulamentul, contravaloarea serviciilor de internet).

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre organizator, Amazing Soft si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti competente.